0907799988
Sâm Yến Thịnh Phát
Sâm Yến Thịnh Phát
Sâm Yến Thịnh Phát
Sâm Yến Thịnh Phát
Sâm Yến Thịnh Phát
Sâm Yến Thịnh Phát
Sâm Yến Thịnh Phát
Sâm Yến Thịnh Phát
Sâm Yến Thịnh Phát
Sâm Yến Thịnh Phát
Sâm Yến Thịnh Phát

Quy Định Và Hình Thức Thanh Toán

1. Các hình thức thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán trả sau để thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website www.samyenthinhphat.com, bao gồm:

  • Tiền mặt;
  • Thẻ ATM (thẻ ngân hàng, thẻ thanh toán nội địa)

2. Quy định áp dụng thanh toán

Thanh toán trả sau được áp dụng cho các khách hàng đã được định danh thông thường và định danh đặc biệt theo Chính sách định danh của www.samyenthinhphat.com, sử dụng các hình thức thanh toán trả sau được chấp nhận.

Thanh toán trả sau không được áp dụng cho các trường hợp sau:
- Khách hàng chưa được định danh.